Uthyrning

Vi är ett svenskregistrerat och verifierat fordonsuthyrningsföretag!

SUPER73 E-Bike

Adventure Z Series

Våra elcyklar är i cafécruiser-stil från 70-talet med elektrisk pedal assistans i 25 km/h. Hjälm krävs. Hyresgästens minimiålder är 18 år. Körkort krävs inte.

Uthyrning är endast möjlig från 10:00 till 18:00. Maximalt 80 elektriska kilometer är möjligt i PAS-läge 1, högst 40 kilometer i PAS-läge 4. Batteriladdning ingår och möjligt under hyrestiden. Användningen bör anpassas därefter.

Fordonet ska tas emot och överlämnas av föraren på Offroadcamp®. Andra förare är inte tillåtna! Vid skada ska fordonet transporteras till uthyrningsföretaget på hyresgästens bekostnad. Hyresvärden ska informeras om skadan före transport. Efter överenskommelse i förväg eller i en nödsituation kommer vi att transportera cyklar tomma på batteri tillbaka till Offroadcamp®. Denna tjänst ingår inte i hyrespriset och beräknas utifrån insats.

I princip måste hyr fordon lämnas tillbaka till Offroadcamp® i perfekt skick senast kl. senast. Om fordonet skadas gäller en självrisk på upp till 20 000 kr. Själva skadan ska betalas direkt på plats med självriskens belopp.

Hjälm ingår i hyran och är obligatorisk.

FARA! Elcyklarna får inte manipuleras elektroniskt. Vid kraftigt regn ska hyr fordonet skyddas under träd eller annat som håller bort det värsta. Det är inte tillåtet att köra genom vatten eller i terrängen. Svenska lagar gällande elcyklar och beteende i naturen gäller. Vi förväntar oss att våra hyresgäster respekterar naturen, djurlivet och vår egendom. Tack.

Hyressäsongen börjar och slutar med vår campingsäsong.

Hyrespriser:
1 timme: 250 kr
4 timmar: 600 kr
8 timmar: 1000 kr

Klicka här för våra guidade SUPER73-turer!

SNÖSKOTER

Polaris INDY 600 XC 129

Ett giltigt skoterkörkort krävs eller ett EU kategori B-körkort utfärdat före år 2000. Av juridiska skäl hyr vi inte ut snöskotrar till icke-svenska eller norska invånare. Vi hänvisar medborgare från andra EU-länder till våra guidade skoterturer. Hjälmar är obligatoriska. Hyresgästens minimiålder är 25 år. Uthyrning är endast möjlig från 10:00 till 18:00. Max 120 kilometer tillåts, varje ytterligare kilometer debiteras med 10 kr. Om fordonet är skadat gäller en självrisk på upp till 20 000 kr. Själva skadan ska betalas direkt på plats med självriskens belopp. Bensin ingår inte i hyran. En hjälm kan hyras för ett fast pris på 100 kr. Fordonet ska tas emot och överlämnas av föraren i Offroadcamp®. Andra förare är inte tillåtna! Vid skada ska fordonet transporteras till uthyraren på hyrestagarens bekostnad. Uthyraren ska informeras om skadan innan transporten.

Hyressäsongen börjar mellan slutet av december och mitten av januari, beroende på väderförhållandena.

Hyr priser:
Måndag - Tisdag 2500 kr varje dag
Fredag - Söndag 3000 kr varje dag

rabatt:
boka 2 dagar, få 500 kr rabatt
boka 3 dagar, få 1500 kr rabatt
boka 4 dagar, få 3000 kr rabatt