Kvalitetmärkning

Offroadcamp®- registrerat Unionsmärke
Som en del av vår kvalitetsledning är Offroadcamp® ett registrerat EU-varumärke. Detta ger oss ett enhetligt skydd i alla EU:s medlemsländer.

Certificate

Vi är medlem i Naturturismföretagen, Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige. Det verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

Vi är medlem i Branschorganisation BOHST och Offroadcamp® snöskoterrguider är certifierade hållbar snöskoter guider.
BOHST är samverkansföreningen för intressenter och aktörer inom snöskoterturistnäringen i Sverige. Det verkar för en hållbar och professionell snöskoterturism genom samverkan, kvalitets.

Certificate

Vi är medlem i VISITA.

Visita is a branch- and employee association for the Swedish hospitality industry and signs the industry's collective agreements with the following authorities and associations:

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och tecknar branschens kollektivavtal med följande myndigheter och föreningar:

Kammarkollegiet, myndighet vilken fungerar som kapitalförvaltare, upphandlare, försäkringsbolag och juridisk byrå för statsförvaltningen. I vara fall tar det hand om Resegaranti med Insolvens Försäkring Vi har ordnat lagstadgad resegaranti med Kammarkollegiet. Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens.

Check that we have arranged for travel expenses

Fora, trygghet genom jobbet med schyssta arbetsvillkor, tjänstepension och försäkringar

Svenstk Näringsliv, är företagsamhetens röst i Sverige, det tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet och sprider kunskap och bildar opinion. Svensk Näringsliv driver på politiker och andra beslutsfattare och företräder företagsamheten i samtal med fackliga organisationer och myndigheter. SN ger det svenska näringslivet en röst i EU.